Senior Executive Team

 1. Photo of Helen Ramirez

  Helen Ramirez

  City Manager

 1. Photo of Elizabeth Walker

  Elizabeth Walker

  Assistant City Manager

 1. Photo of Marina-Zolezzi

  Marina Zolezzi

  Chief of Staff

 1. Rachel

  Rachel L. Figueroa

  Senior Executive Assistant